CARAVANA CONSILIERILOR RAIONALI ÎN LOCALITĂȚILE MĂNOILEȘTI, ALEXEEVCA ȘI RĂDENII VECHI, 29 MARTIE 2017

MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN LOCALITĂȚILE MĂNOILEȘTI, ALEXEEVCA, RĂDENII VECHI Participanți/Consilierii  raionali: Iepuraș Natalia, Diaconu Mihai, Jurba Valeriu, Oboroc Ion, Babuțac Stanislav, Valiulin Natalia, Ceban Gheorghe, Nagherneac Serghei, /; Reprezentanții  ONG-urilor: Stratulat Constantin-CRT CREDO; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Cadenuc Svetlana / Specialist principal Secție …