Gimnaziu


Şcoala din satul Rădenii Vechi datează din 1837, la început aflîndu-se într-o încăpere din ograda bisericii. Învăţau 20 de elevi instruiţi de învăţătoarea Ana Gîrlea. Printre numeroasele schimbări,pe care le-a suferit şcoala,este şi trecerea de la grafia latină la cea chirilică şi invers. Pe parcurs s-au schimbat cadrele didactice,formele de instruire. În 1944 se instruiau 90 de elevi, în 1948-220 de elevi…1966-1008. Pînă în 1956 în sat a fost şcoală incompletă, iar din1956-şcoală medie. De-a lungul anilor elevii au fost instruiţi de prfesori precum D.Ghilescu,M.Platon,I. Damian, G. Cihan,N.Ţîcu,soţii Vera şi Stepan Tataru ,soţii Gheorghe şi Claudia Nanu, Valentina şi Vladimir Cociorvă,Eleonora şi Vasile Artemii, Valentina şi Ion Beschieru, Tamara şi Ion Vişinevshi,Valeria şi Dumitru Deleanu ,Nadejda Motelică, GH. Creţu şi alţii.În prezent, în şcoală învaţă 186 de elevi avîndu-l director pe Dumitru Gurdiş.