CARAVANA CONSILIERILOR RAIONALI ÎN LOCALITĂȚILE MĂNOILEȘTI, ALEXEEVCA ȘI RĂDENII VECHI, 29 MARTIE 2017

MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN LOCALITĂȚILE MĂNOILEȘTI, ALEXEEVCA, RĂDENII VECHI

Participanți/Consilierii  raionali: Iepuraș Natalia, Diaconu Mihai, Jurba Valeriu, Oboroc Ion, Babuțac Stanislav, Valiulin Natalia, Ceban Gheorghe, Nagherneac Serghei, /; Reprezentanții  ONG-urilor: Stratulat Constantin-CRT CREDO; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Cadenuc Svetlana / Specialist principal Secție administrație publică.

Gazdele/Primăriile comunelor Mănoilești, Alexeevca, Rădenii Vechi din raionul Ungheni

Participanți din partea localităților gazde/ Primari, consilieri locali, funcționari ai primăriilor, reprezentanți ai ONG-urilor locale  și GIL

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a comunelor Mănoilești, Alexeevca, Rădenii Vechi este influențată de  următorii  factori: potențialul agricol și exploatarea resurselor naturale. Profilul dominant al comunei Mănoilești –agrară/secundar-abator de sacrificare a animalelor, frigider de păstrare a fructelor și  legumelor, turism; al comunei Alexeevca– agricultura; al comunei Rădenii Vechi– agricultura și creșterea animalelor.

Mediul de afaceri este reprezentat:

  • în comuna Mănoilești – 15 agenți economici;
  • în comuna Alexeevca – 3 agenți economici;
  • în comuna Rădenii Vechi – 12 agenți economici;

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din comuna Mănoilești (cu populația de 3538 locuitori) este reprezentată de 4 ONG-uri și 3 Grupuri de Inițiativă Locală/GIL;  în comuna Alexeevca (cu populația 1200 locuitori) –  de 2 Asociații Obștești; în comuna Rădenii Vechi (cu populația de 1735 locuitori) – de  2 ONG-uri, 2 GIL, 1 Asociatie Obsteasca.

Este de menționat faptul ca am dus discuții cu consilierii locali, reprezentanții ONG-lor și a GIL unde s-au menționat  cele mai arzătoare probleme  cu care se confruntă localitățile. De asemenea, este  oportun să fie puse în evidență proiectele aflate în derulare  pe care le puteți accesa aici: Memoriu_Caravana CR_TR 5_29.03.2017

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *